HƯỚNG BẾP - TÁO VỊ

HƯỚNG
BẾP
HUYỀN QUAN (CỬA)
TÁO
 
NHÂM
XẤU
ĐÔNG NAM-NAM
TÂY NAM-TÂY
TÀI QUYỀN UY,CAO QUAN,TƯỚNG QUÂN
XẤU
TÂY NAM-NAM
NAM-ĐÔNG
CAO QUÍ
QUÍ
XẤU
TÂY NAM
ĐÔNG-NAM
DŨNG CẢM ,TÁO BẠO
SỬU
XẤU
NAM
ĐÔNG
KHO ĐỤN,TÍCH TRỮ CỦA,THẦN TIÊN
CẤN
XẤU
NAM-TÂY NAM(HOẶC NGƯỢC LẠI)
NAM-TÂY NAM-TÂY BẮC
THẮNG BẠI (CỬA QUỈ)
DẦN
XẤU
NAM-TÂY NAM
NAM-TAY NAM BẮC-
BỆNH TẬT,Y HỌC,PHONG THỦY
GIÁP
TỐT
TÂY BẮC-TÂY-TÂY NAM
NAM
BỆNH TẬT CỰ PHÚ
MÃO
TỐT
TÂY NAM-TÂY
BẮC
CAO SANG ,QUYỀN UY
ẤT
XẤU
TÂY BẮC NAM-TÂY
BẮC
SỞ TRƯỜNG,CÓ KỶ THUẬT,TÀI NĂNG
THÌN
TỐT
BẮC-TÂY
NAM-ĐÔNG BẮC
KHO ĐỤN,CẦN KIỆM,CÓ HỌC VẤN
TỐN
TỐT
TÂY BẮC-BẮC
TÂY NAM-TÂY
VĂN CHƯƠNG,THI CỬ ,TÚ SỈ
TỊ
TỐT
TÂY BẮC-BẮC
TÂY NAM-TÂY
ĐẮC LỘC,NHÀ BẾP
BÍNH
XẤU
ĐÔNG BẮC-BẮC-TÂY BẮC
TÂY-ĐÔNG
ĐỊA VỊ,DANH DỰ
NGỌ
TỐT
TÂY BẮC-ĐÔNG-BẮC
ĐÔNG-TÂY-NAM
BIẾN ĐỘNG PHÂN LY
ĐINH
XẤU
TÂY BẮC-ĐÔNG BẮC
TÂY-ĐÔNG
MẠNH KHỎE ,TRƯỜNG THỌ
MÙI
TỐT
ĐÔNG-ĐÔNG BẮC
NAM-ĐÔNG
GIÀU CÓ,THẦN TIÊN,THẦN THÁNH
KHÔN
XẤU
ĐÔNG BẮC-BẮC-ĐÔNG
ĐÔNG-NAM-TÂY BẮC
CAO VÒI VỌI (CỬA QUỈ)
THÂN
TỐT
ĐÔNG BẮC-BẮC-ĐÔNG
NAM-TÂY BẮC
NGỌC THỈ,THIÊN ẤN
CANH
TỐT
ĐÔNG NAM-ĐÔNG
ĐÔNG BẮC-TẤYBĂC-ĐÔNGNAM-NAM
ANH HÙNG,TƯỚNG QUÂN
DẬU
TỐT
ĐÔNG NAM-ĐÔNG
BẮC-NAM
CAO QUÍ QUAN CHÚC ,ĐÀO HOA
TÂN
XẤU
ĐÔNG NAM-ĐÔNG BẮC
TÂY BẮC-ĐÔNG BẮC
TÚ TÀI,TINH ANH,VĂN CHƯƠNG
TUẤT
TỐT
ĐÔNG NAM-ĐÔNG-NAM
BẮC
GIÀU CÓ ,NHIỀU BẤT ĐỘNG SẢN,THẦN TIÊN
CÀN
TỐT
ĐÔNG NAM-NAM
ĐÔNG-BẮC
TÔN NGHIÊM
HỢI
XẤU
ĐÔNG NAM-NAM
ĐÔNG-BẮC
QUÍ,PHÚC ĐỨC,TÔN KÍNH,ĐỊA VỊ
 1. Đặt bếp trên phương vị xấu, miệng bếp nhìn qua hướng tốt.

 2. Người mệnh Đông Trạch thì đặt bếp ở Tây Trạch và ngược  lại.

 3. Hướng nhà xu thì day ming bếp theo sao cho mnh được sinh khí giáng ng qu ;  thiên y chế tuyt mnh ;phước đc ym lc sát

 4. Bếp phải sạch sẽ ,sáng sủa.

 5. Bếp kỵ gió, nước

 1. Kiêng bếp nấu đặt ngược hướng nhà
 2. Kiêng đường thẳng từ cửa đâm thẳng vào bếp.
 3. Kiêng để mọi người nhìn vào bếp.
 4. Kiêng bếp đặt đối diện phòng vệ sinh.
 5. Kiêng bếp đối diện với cửa phòng ngủ.
 6. Kiêng bếp sát gường ngủ.
 7. Kiêng bếp phiá sau là khoảng trống.
 8. Kiêng bếp nằm trên rãnh mương nước.
 9. Kiêng có xà ngang đè lên trên.
 10. Kiêng mặt trời (hướng tây)chiếu vào bếp.
 11. Kiêng góc cạnh nhọn chiếu thẳng vào bếp.
 12. Kiêng nước lửa đụng nhau.
 13. Kiêng đặt bếp vào hướng các hướng Tây, Tý,Ngọ,Cấn,Khôn,Càn.

 

TÍNH TUỔI  CUNG TRẠCH

                                            

CHỌN HƯỚNG NHÀ

 

 HƯỚNG NHÀ

HƯỚNG CỬA

HƯỚNG BẾP

HOÁ GIẢI